con-meo

Bánh rau câu tạo hình Tuổi Mão

Mô tả sản phẩm

Bánh sinh nhật bằng rau câu nhân flan 3 mùi: caramen, cà phê, lá dứa.

Tạo hình chú mèo và mặt trăng.

Trang trí bằng những khối rau câu vuông viết chữ xung quanh.

Dành cho những bạn Tuổi Mão.