tuoi mao 6

Bánh rau câu sinh nhật Tuổi mão

Mô tả sản phẩm

Bánh sinh nhật bằng rau câu nhân flan 3 mùi: caramen, cà phê, lá dứa.

Tạo hình chú mèo đang ngồi.

Trang trí bằng những chữ viết bên cạnh chú mèo

Dành cho những bạn Tuổi Mão.