con cop 9

Bánh sinh nhật đẹp Tuổi Dần

Mô tả sản phẩm

Bánh sinh nhật bằng rau câu nhân flan 3 mùi: caramen, cà phê, lá dứa.

Tạo bóng chú hổ oai vệ.

Có đế bằng rau câu bên dưới để ghi chữ.

Dành cho những bạn Tuổi Dần.