con-cop-3

Bánh sinh nhật dễ thương Tuổi Dần

Mô tả sản phẩm

Bánh sinh nhật bằng rau câu nhân flan 3 mùi: caramen, cà phê, lá dứa.

Tạo hình chú hổ dễ thương đang đứng.

Trang trí bằng những chữ viết xung quanh.

Dành cho những bạn Tuổi Dần.