Bánh sinh nhật rau câu Tuổi Tí - Con Chuột

Bánh sinh nhật bằng rau câu nhân flan 3 mùi: caramen, cà phê, lá dứa.
Tạo hình con chuột dành cho Tuổi Tí.