Bánh sinh nhật rau câu Tuổi Sửu - Con Trâu

Bánh sinh nhật bằng rau câu nhân flan 3 mùi: caramen, cà phê, lá dứa.
Tạo hình con chuột dành cho Tuổi Sửu.