Bánh sinh nhật rau câu Tuổi Dần - Con Hổ

Bánh sinh nhật bằng rau câu nhân flan 3 mùi: caramen, cà phê, lá dứa.
Tạo hình con hổ dành cho Tuổi Dần