Trung thu rau câu hiện đại

Bánh trung thu rau câu nhân sầu riêng, đậu xanh có thêm trứng muối và nhân flan tạo hình mùa trung thu hiện đại