Nhân vật hoạt hình

Bánh rau câu sinh nhật – bánh kem rau câu nhân flan tạo hình các nhân vật hoạt hình nổi tiếng…