Combo shooting

Nơi lưu trữ những hình ảnh chụp nhiều mẫu bánh cùng lúc…